Daily Archive: 14 noiembrie 2017

Anunț examen promovare în grad profesional

Nr. 22662/14.11.2017 ANUNȚ   Instituția publică Comuna Mogoşoaia organizează examen de promovare în grad profesional superior deținut anterior în data de 14.12.2017 pentru salariații instituției cu statut de funcționar public.   Funcțiile publice pentru care se organizează examenul de promovare:…
Read more

Publicaţie căsătorie

PRIMĂRIA SECTOR 3 STARE CIVILĂ – P U B L I C A Ţ I E Astăzi 08 noiembrie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui OŢETARU ALEXANDRU, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov. şi a…
Read more